Vaše vozidlo
Poznáte EČV / ŠPZ? Áno Nie
Evidenčné číslo vozidla (ŠPZ)Účel využitia
Rok výroby
Typ prípojného vozidla:
Typ motorky:
Typ automobilu:
Továrenská značka
Model
Továrenská značka:
Model:
Druh paliva / zdroj energie
Druh paliva / zdroj energie
Bližšie určenie
Prevedenie
Motorizácia
Stupeň výbavy
Najväčší výkon motora v kW:
Zdvihový objem valcov
Najvyššia celková prípustná hmotnosť
Držiteľ vozidla
Právna forma Občan SZČO Firma
Krstné meno
Priezvisko
Obchodný názov
Obec
Ulica
Popisné číslo
IČO
Dátum narodenia
PSČ držiteľa
Mesto / obec
Telefón
E-mail
Spôsobili ste niekedy s vozidlom škodovú udalosť? Áno Nie
Počet poistných udalostí zapríčinených za posledných 10 rokov, z ktorých bola v rámci PZP hradená škoda tretej osobe
Kedy ste naposledy spôsobili takúto poistnú udalosť z PZP
Počet poistných udalostí z PZP za posledných 8 rokov
Počet poistných udalostí z PZP za posledné 2 roky
Počet poistných udalostí z PZP za posledné 3 roky
Ste rodičom dieťaťa vo veku do 15 rokov? Áno Nie
Máte aktuálne uzatvorenú zmluvu súborového / flotilového poistenie u Kooperativa alebo Komunalna poisťovňa?Odoslaním formulára súhlasím s obchodnými podmienkami. Vaše osobné údaje spracúvame pre účely spracovania cenových kalkulácií, vybavenia Vašich objednávok a pre zasielanie našich prispôsobených ponúk. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov a Vašich právach nájdete v dokumente Podmienky spracovania osobných údajov. Poistné produkty predávame na základe licencie Národnej banky Slovenska.
pre účel spracovania dopytu a zasielania cenových ponúk (povinné)
Týmto dávam svoj súhlas s tým, aby Spoločnosti používali moje osobné údaje na marketingové účely, teda aby ma v budúcnosti kontaktovali s výhodnými ponukami produktov, ktoré sprostredkovávajú v mene svojich partnerov - poskytovateľov služieb a ďalšími užitočnými tipy, ako ušetriť, vrátane pokročilých analýz a profilovanie a ponúk tretích strán spolupracujúcich so spoločnosťami, a to aj prostredníctvom elektronických foriem komunikácie. Rozumiem, že vyššie uvedený súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Detailné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.