Vaše vozidlo
Rok výroby
Typ prípojného vozidla:
Typ motorky:
Typ nákladného automobilu:
Továrenská značka
Model
Továrenská značka:
Model:
Druh paliva / zdroj energie
Druh paliva / zdroj energie
Bližšie určenie
Prevedenie
Motorizácia
Stupeň výbavy
Najväčší výkon motora v kW:
Zdvihový objem valcov
Najvyššia celková prípustná hmotnosť
Držiteľ vozidla
Právna forma Občan SZČO Firma
Krstné meno
Priezvisko
Krstné meno
Priezvisko
Dátum narodenia
PSČ držiteľa
Mesto / obec
Telefón
E-mail
Spôsobili ste niekedy s vozidlom škodovú udalosť? Áno Nie
Počet poistných udalostí zapríčinených za posledných 10 rokov, z ktorých bola v rámci PZP hradená škoda tretej osobe
Kedy ste naposledy spôsobili takúto poistnú udalosť z PZP
Počet poistných udalostí z PZP za posledné 2 roky
Počet poistných udalostí z PZP za posledné 3 roky
Ste rodičom dieťaťa vo veku do 15 rokov? Áno Nie